English 深市主板 中小企业板 创业板 乐富基金 综合协议交易平台|固定收益信息平台 中小企业之家
信息披露

 

信息查询  
融资融券交易总量   2018-05-23   下载 
融资买入额(元)融资余额(元)融券卖出量(股)融券余量(股)融券余额(元)融资融券余额(元)
16,362,805,004391,200,049,18212,165,72290,231,2651,246,538,371392,446,587,553
融资融券交易明细   2018-05-23   下载 
证券代码证券简称融资买入额(元)融资余额(元)融券卖出量(股)融券余量(股)融券余额(元)融资融券余额(元)
000001平安银行190,381,4804,810,489,925199,800478,5005,096,0254,815,585,950
000002万 科A120,558,5672,542,051,318649,5041,522,40440,800,4272,582,851,745
000006深振业A25,049,404983,934,5190122,100904,761984,839,280
000009中国宝安24,071,4821,480,899,278013,75083,8751,480,983,153
000012南 玻A4,355,478777,131,35225,20027,605201,240777,332,592
000022深赤湾A0155,152,176020,000456,400155,608,576
000027深圳能源4,798,577403,970,61307,70044,660404,015,273
000028国药一致8,105,616288,852,5203001,900100,890288,953,410
000030富奥股份5,032,134124,380,64002,00014,600124,395,240
000031中粮地产8,574,382638,922,67880,200194,1001,329,585640,252,263
000036华联控股9,918,963464,409,2570129,200981,920465,391,177
000039中集集团31,383,0431,299,917,4120118,1001,934,4781,301,851,890
000043中航地产9,088,155424,582,9312,10030,500249,795424,832,726
000046泛海控股4,589,378467,055,36346,40074,500531,185467,586,548
000049德赛电池25,236,430477,669,0392,50010,483348,350478,017,389
000050深天马A96,872,8112,104,691,544017,700297,8912,104,989,435
000059华锦股份51,042,720796,945,197025,000202,500797,147,697
000060中金岭南37,846,8271,716,249,50527,60088,750538,7121,716,788,217
000061农 产 品1,325,397744,291,0793,40048,000318,720744,609,799
000062深圳华强30,080,442631,958,78836,05744,1571,005,013632,963,801
当前第1页 共22页      页 
说明:1. 本报表基于证券公司报送的融资融券余额数据汇总生成,其中:
本日融资余额(元)=前日融资余额+本日融资买入-本日融资偿还额
本日融券余量(股)=前日融券余量+本日融券卖出量-本日融券买入量-本日现券偿还量
本日融券余额(元)=本日融券余量×本日收盘价
本日融资融券余额(元)=本日融资余额+本日融券余额;
2. 2014年9月22日起,“融资融券交易总量”数据包含调出标的证券名单的证券的融资融券余额。